Co robi TR użycie. Konsola to string2 , or deleting characters in string1 uruchomić.

Czy przydatne?

Polecenie tr

Wykonanie, użycie: Translate characters. Copy standard input to standard output, substituting characters from string1 to string2, or deleting characters in string1

Opcje wykonania tr w konsoli

-c, --complement

Complement characters in string1 with respect to ASCII 001-377.

-d, --delete

Delete characters in string1 from output.

-s, --squeeze-repeats

Squeeze out repeated output characters in string2.

-t, --truncate-set1

Truncate string1 to the length of string2 before translating.

--help

Print help message and then exit.

--version

Print the version number and then exit.

Przykłady tr działanie w Słownik polecenie T