Co robi FGCONSOLE użycie. Konsola command would return 1 uruchomić.

Czy przydatne?

Polecenie fgconsole

Wykonanie, użycie: Print the number of the current virtual console. For example, if you are using /dev/tty1, the command would return 1

Opcje wykonania fgconsole w konsoli

Przykłady fgconsole działanie w Słownik polecenie F