Co robi BZDIFF użycie. Konsola bzip2 and cmp for usage uruchomić.

Czy przydatne?

Polecenie bzdiff

Wykonanie, użycie: Apply diff to data from files in the bzip2 format without requiring on-disk decompression. See bzip2 and cmp for usage

Opcje wykonania bzdiff w konsoli

Przykłady bzdiff działanie w Słownik polecenie B