Słownik ISO (International Organization for Standardization) definicja. Czym jest organizacja.

Czy przydatne?

Definicja ISO (International Organization for Standardization)

Co to znaczy ISO (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION): ISO (International Organization for Standardization) - organizacja stowarzyszająca ekipy ustanawiające standardy w różnych państwach. Działa dla ustanowienia globalnych standardów zamiany informacji i komunikacji, Fundamentalne wymaganie jakie spełnia to rozwijanie szeroko akceptowanego modelu referencyjnego OSI. Skrót ISO nie jest akronimem, pochodzi on od słowa "isos", co znaczy "równy" (Greka)

Definicja Internet:
Co to jest wielu różnych sieci komputerowych którego właściwością jest sposobność transmisji danych między nimi. Jest on zbudowany w oparciu o protokół TCP/IP. Zalążki sieci Internet powstały w DARPA, w dalszym iso (international organization for standardization) co znaczy.
Definicja ISAM (Indexed Sequential Access Method):
Co to jest ISAM (Indexed Sequential Access Method) - znaczy metodę dostępu do danych dzięki klucza albo indeksu iso (international organization for standardization) krzyżówka.
Definicja IRC (Internet Relay Chat):
Co to jest IRC (Internet Relay Chat) - aplikacja pracująca w architekturze klient-serwer pozwalająca na wielu osobom komunikację w okresie rzeczywistym przez tekstowe dialogi iso (international organization for standardization) co to jest.
Definicja IPS (Intrusion Prevention System):
Co to jest Prevention Mechanizm) mechanizm zapobiegania włamaniom - pochodna mechanizmu IDS. Działanie IPS bazuje na zwiększeniu bezpieczeństwa sieci, przez czynne przeciwdziałanie atakom w okresie rzeczywistym iso (international organization for standardization) słownik.
Definicja IOVP (Input Over Voltage Protection):
Co to jest IOVP (Input Over Voltage Protection) - zabezpiecza zasilacz przed zbyt wysokim napięciem wejściowym. Użytkowane jest raczej w zasilaczach z manualnym przełącznikiem napięcia sieciowego iso (international organization for standardization) czym jest.

Czym jest ISO (International znaczenie w Słownik informatyka I .