Definicja Układ scalony co oznacza. Czym jest niepodzielny obiekt, przeważnie krzemowy, umieszczony.

Czy przydatne?

Definicja Scalony Układ

Co to jest Układ scalony półprzewodnikowy układ elektroniczny, wykonany jako niepodzielny obiekt, przeważnie krzemowy, umieszczony w odpowiedniej obudowie o standardowym kształcie, wymiarach i liczbie końcówek. Układ ten jest miniaturowym przykładem funkcjonalnym układów (urządzeń) elektronicznych, składających się z setek, tys., a aktualnie już mln pojedynczych tranzystorów. Układów takich przeważnie nie można byłoby wykonać w tradycyjny sposób z pojedynczych przedmiotów, z racji na ich ogromną złożoność. Układy scalone o różnym stopniu scalenia są aktualnie fundamentalnymi elementami wszystkich urządzeń elektronicznych, nie wszystkie z nich wykonuje się w niewielkich ilościach jako układy specjalistyczne, inne, na przykład będące fundamentalnymi elementami, z których buduje się mikrokomputery (mikroprocesory, układy pamięci) wytwarzane są w mln sztuk. W latach ’70 dla oznaczenia gęstości upakowania przedmiotów używało się ustaleń takich jak: SSI, MSI, LSI, VLSI, odnoszących się do małej, średniej, dużej i bardzo dużej skali integracji, odpowiadającej ilości przedmiotów w strukturze scalonej (adekwatnie kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tys. przedmiotów). Obecnie przy ilościach przedmiotów równoważnych liczonych w mln (w mikroprocesor Pentium Pro: około 16,5 mln pamięć podręczna + 5,5 mln sam procesor = 21 mln tranzystorów w jednej obudowie), stopień złożoności struktury ustala się najmniejszą grubością ścieżki stosowanej w procesie technologicznym, na przykład 0,3 um

Czym jest Układ scalony znaczenie w Słownik Internet U .