Definicja Czcionka PostScript co oznacza. Czym jest strony PostScript, poświęcone do drukowania na.

Czy przydatne?

Definicja Postscript Czcionka

Co to jest CZCIONKA POSTSCRIPT czcionka definiowana odpowiednio z zasadami języka opisu strony PostScript, poświęcone do drukowania na drukarkach zgodnych z językiem PostScript. Po wysłaniu dokumentu wyświetlanego przy zastosowaniu czcionki ekranowej do drukarki zgodnej z językiem PostScript, drukarka wykorzystuje wersję PostScript danej czcionki (jeśli jest ona dostępna). Jeśli odpowiednia czcionka nie jest dostępna w drukarce, lecz zainstalowano ją w komputerze, to zostanie ona załadowana do drukarki. Jeśli jakiekolwiek czcionki PostScript nie są zainstalowane w drukarce albo na komputerze, to drukarka drukuje tekst, korzystając z czcionki bitmapowej (rastrowej), która została przekształcona na czcionkę PostScript. Czcionki PostScript różnią się od czcionek bitmapowych, gdyż mają wygładzone krawędzie znaków, zawierają więcej szczegółów i są odtwarzane wiernie, odpowiednio z drukarskimi standardami jakości
Definicja Color Keying:
Co to jest przetwarzania grafiki, gdzie tekstury definiowane są jako powierzchnie „z dziurami”. W odróżnieniu do sposoby alpha blending są tu jednak możliwe tylko dwie wartości: lub dany piksel tekstury jest czcionka postscript co znaczy.
Definicja CD-RW:
Co to jest Compact Disc ReWritable) – rodzaj nośnika optycznego do „wielokrotnego zapisu” – zapisane dane można zastąpić nowymi, można odczytać w stacjach CD-ROM i DVD; pojemność od 650 do 800 MB. Zobacz CD-MO czcionka postscript krzyżówka.
Definicja CDDI:
Co to jest Copper Distributed Data Interface) – odmiana technologii FDDI, której istotą jest wykorzystywanie takich samych protokołów jak w okablowaniu optycznym, lecz w miedzianej infrastrukturze kablowej czcionka postscript co to jest.
Definicja CHKNTFS:
Co to jest polecenie mechanizmu operacyjnego DOS, które wyświetla albo modyfikuje stan sprawdzania dysku w trakcie rozruchu. Składnia polecenia wygląda tak czcionka postscript słownik.
Definicja Cyberpunk:
Co to jest literacki lat ’80 uwzględniający zmiany w rzeczywistości socjalnej i w jej wymiarze intelektualnym, jakie zaszły pod wpływem elektronicznych technologii i nowych mediów; świadomie odrzuca tradycję czcionka postscript czym jest.

Czym jest Czcionka PostScript znaczenie w Słownik Internet C .