Definicja Czcionka PostScript co oznacza. Czym jest strony PostScript, poświęcone do drukowania na.

Czy przydatne?

Definicja Postscript Czcionka

Co to jest Czcionka PostScript czcionka definiowana odpowiednio z zasadami języka opisu strony PostScript, poświęcone do drukowania na drukarkach zgodnych z językiem PostScript. Po wysłaniu dokumentu wyświetlanego przy zastosowaniu czcionki ekranowej do drukarki zgodnej z językiem PostScript, drukarka wykorzystuje wersję PostScript danej czcionki (jeśli jest ona dostępna). Jeśli odpowiednia czcionka nie jest dostępna w drukarce, lecz zainstalowano ją w komputerze, to zostanie ona załadowana do drukarki. Jeśli jakiekolwiek czcionki PostScript nie są zainstalowane w drukarce albo na komputerze, to drukarka drukuje tekst, korzystając z czcionki bitmapowej (rastrowej), która została przekształcona na czcionkę PostScript. Czcionki PostScript różnią się od czcionek bitmapowych, gdyż mają wygładzone krawędzie znaków, zawierają więcej szczegółów i są odtwarzane wiernie, odpowiednio z drukarskimi standardami jakości

Czym jest Czcionka PostScript znaczenie w Słownik Internet C .