Słownik WRZENIE co to znaczy? Słownik cieczy. Wewnątrz cieczy tworzą się pęcherzyki pary nasyconej.

Czy przydatne?

Co to jest Wrzenie

Definicja z ang. BOILING, z niem. KOCH.

Co to znaczy: parowanie zachodzące w całej objętości cieczy. Wewnątrz cieczy tworzą się pęcherzyki pary nasyconej. Ciśnienie pary nasyconej równe jest ciśnieniu wewnątrz cieczy (ciśnienie zewnętrzne + ciśnienie hydrostatyczne). Równość taka (przy p = const.) zachodzi w określonej temp., zwanej temperaturą w. Temp. wrzenia rośnie ze wzrostem ciśnienia ( diagram fazowy). Pęcherzyki pary w procesie w. powstają na tak zwany ośrodkach kondensacji (zanieczyszczenia gazowe, jony, pyły, ścianki naczynia). Przy braku ośrodków kondensacji ciecz może przejść w metatrwały stan cieczy przegrzanej. Powrót do stanu równowagi znaczy bardzo gwałtowne w. cieczy

Czym jest WRZENIE znaczenie w Słownik fizyka W .