Słownik MOSTEK WHEATSTONE´A co to znaczy? Słownik pomiaru oporu elektrycznego. Model elektryczny.

Czy przydatne?

Co to jest A Wheatstone Mostek

Definicja z ang. Wheatstone bridge, z niem. Wheatstone-Brücke.

Co to znaczy: przyrząd wykorzystywany do precyzyjnego pomiaru oporu elektrycznego. Model elektryczny mostka Wheatstone´a Jeżeli w obwodzie przedstawionym na rysunku wartości oporów R1 i R2 zostaną adekwatnie dobrane, to przestanie płynąć prąd w gałęzi BD obwodu, co pokaże włączony w tę gałąź galwanometr. Mówimy wtedy o zrównoważeniu mostka. W takiej sytuacji różnica potencjałów między punktami B i D będzie równa zeru. Można więc dla oczek ABDA i BCDB oddzielnie napisać II prawo Kirchhoffa ( prawa Kirchhoffa): I1RX - I2R1 = 0 albo I1RX = I2R1albo I1R0 = I2R2 Dzieląc równania stronami, otrzymuje się wzór: , gdzie: RX - wartość mierzonego oporu, R0 - wartość oporu wzorcowego. Sposób pomiaru dzięki mostka jest sposobem porównawczą i jej dokładność w sporym stopniu zależy od dokładności opornika wzorcowego. Jeżeli zamiast regulowanych oporników R1 i R2 wykorzystać drut oporowy z suwakiem, to można pomiar oporu elektrycznego sprowadzić do pomiaru długości: W ten sposób: . Mostek Wheatstone´a z drutem oporowym i suwakiem gdzie: RX - wartość mierzonego oporu, R0 - wartość oporu wzorcowego

Czym jest MOSTEK WHEATSTONE´A znaczenie w Słownik fizyka M .