Słownik TWIERDZENIE O WIRIALE co to znaczy? Słownik materialnych jako wartość wyrażenia: (kreska.

Czy przydatne?

Co to jest Wiriale O Twierdzenie

Definicja z ang. Virial theorem, z niem. Virialsatz.

Co to znaczy TWIERDZENIE O WIRIALE: rozmiar ustalona dla układu punktów materialnych jako wartość wyrażenia: (kreska nad wyrażeniem znaczy wartość średnią) nosi nazwę wiriału. Jeżeli punkty materialne wykonują ruch ograniczony przestrzennie, wówczas istnieje związek pomiędzy ich średnią energią kinetyczną i wiriałem. Związek ten nosi nazwę t. o w. Dla cząstek związanych siłami centralnymi odwrotnie proporcjonalnymi do kwadratu odległości wyrażenie na wiriał można przekształcić do postaci: (Ep - energia potencjalna), a t.o w. przyjmuje postać: Średnia energia kinetyczna jest równa połowie średniej energii potencjalnej ze znakiem "minus". Łatwo zilustrować to twierdzenie dla cząstki (punktu materialnego) poruszającej się po orbicie kołowej, na przykład: planeta w ruchu dookoła Słońca. Elektron obiegający proton w modelu Bohra atomu wodoru. W tym przypadku siła dośrodkowa
Definicja TERMODYNAMICZNY PROCES CYKLICZNY (KOŁOWY):
Co to jest gdzie stan końcowy układu jest identyczny ze stanem startowym. Energia wewnętrzna układu nie ulega zmianie. Mechanizmy te przedstawiamy zazwyczaj na wykresie p = p(V). - CYKL PROSTY. - Obieg cyklu twierdzenie o wiriale co znaczy.
Definicja TERMISTOR:
Co to jest półprzewodnikowy, którego opór zależy nieliniowo od temp.. Z racji na charakter zależności temperaturowej odznacza się: - Termistory NTC (z angielskiego: Negative Temperature Coefficient). Opór tego twierdzenie o wiriale krzyżówka.
Definicja TARCIE:
Co to jest powstawania siły hamującej w trakcie ruchu stykających się ciał. Odpowiednio z drugim prawem dynamiki, siła przyłożona do ciała skutkuje przyśpieszenie jego ruchu. W życiu codziennym regularnie twierdzenie o wiriale co to jest.
Definicja TWIERDZENIE O OSIACH RÓWNOLEGŁYCH.:
Co to jest okres bezwładności bryły sztywnej względem osi przechodzącej poprzez jej środek masy, to okres bezwładności względem dowolnej równoległej osi oddalonej o d od środka masy wyrazi się wzorem Steinera twierdzenie o wiriale słownik.
Definicja TRZECIA ZASADA TERMODYNAMIKI:
Co to jest sformułowana poprzez W.H. Nernsta (1906 r.), zajmuje się zachowaniem układu termodynamicznego w bardzo niskich temperaturach. Dla T 0, entropia układu dąży do wartości stałej, niezależnej od budowy twierdzenie o wiriale czym jest.

Czym jest TWIERDZENIE O WIRIALE znaczenie w Słownik fizyka T .