Słownik ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA co to znaczy? Słownik relacja energii absorbowanej do energii.

Czy przydatne?

Co to jest Absorpcyjna Zdolność

Definicja z ang. absorptivity, z niem. Saugfähigkeit.

Co to znaczy: rozmiar bezwymiarowa określająca relacja energii absorbowanej do energii całkowitej padającej na ciało. Z.a. zależy od rodzaju ciała, jego temp. i długości fali padającego promieniowania. Ea - energia absorbowana poprzez ciało w dziedzinie (λ ,λ + dλ ); Ec - energia całkowita padająca na ciało w dziedzinie (λ ,λ + dλ ); w temp. T. Dla ciała idealnie czarnego a(λ , T) = 1 dla wszystkich długości fali i w każdej temp.. Dla ciała szarego a = a(T) < 1, lecz nie zależy od długości fali

Czym jest ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA znaczenie w Słownik fizyka Z .