Słownik TRANZYSTOR co to znaczy? Słownik elektrycznego. Bipolarny t. złączowy złożona jest z dwóch.

Czy przydatne?

Co to jest Tranzystor

Definicja z ang. TRANSISTOR, z niem. TRANSISTOR.

Co to znaczy: półprzewodnikowy czynny obiekt obwodu elektrycznego. Bipolarny t. złączowy złożona jest z dwóch warstw półprzewodnika jednego typu, przedzielonych cienką warstwą półprzewodnika typu przeciwnego. Można wiec mówić o tranzystorach p-n-p albo n-p-n. Elektrody powiązane z poszczególnymi warstwami półprzewodników nazywają się emiterem, bazą i kolektorem. Łatwo zauważyć, iż t. stanowią dwa złącza p-n. W obwodzie elektrycznym złącze emiter - baza jest spolaryzowane w kierunku przewodzenia, a złącze kolektorowe w kierunku zaporowym. Elektrodą sterującą w t. bipolarnym jest baza. Niewielka zmiana natężenia prądu bazy skutkuje sporą zmianę natężenia prądu kolektora, co jest fundamentem działania t. jako wzmacniacza. Płynące od emitera do kolektora nośniki ładunku (elektrony w t. n-p-n i dziury w t. p- -n-p) stają się w obszarze bazy nośnikami mniejszościowymi. Stąd nazwa t. bipolarny, gdyż przy rozważaniu jego pracy należy brać pod uwagę obydwa typy nośników. W unipolarnym t. złączowym pole elektryczne modulujące przewodność (konduktancję) kanału produkowane jest poprzez warstwę ładunku przestrzennego w złączu p-n. T. taki nazywa się złączowym t. polowym. Ma on postać płytki półprzewodnika jednego typu (na przykład typu p), stanowiącej kanał przewodzący pomiędzy dwiema elektrodami, zwanymi źródłem S i drenem D. Na bocznych ściankach płytki wytworzone są złącza p-n, które są spolaryzowane zaporowo i połączone z sobą stanowią elektrodę sterującą, a więc bramkę G. Niewielkie zmiany napięcia przyłożonego między źródło i bramkę wywołują spore zmiany prądu drenu. T. polowy jest więc elementem o sterowaniu napięciowym i stanowi urządzenie analogiczne do triody próżniowej

Czym jest TRANZYSTOR znaczenie w Słownik fizyka T .