Słownik TRANSFORMATOR co to znaczy? Słownik napięcia prądu zmiennego dzięki zjawisku indukcji.

Czy przydatne?

Co to jest Transformator

Definicja z ang. TRANSFORMER, z niem. TRANSFORMER.

Co to znaczy: urządzenie wykorzystywane do zmiany napięcia prądu zmiennego dzięki zjawisku indukcji wzajemnej. Na rdzeniu wykonanym z miękkiego ferromagnetyka nawinięte jest uzwojenie pierwotne o liczbie zwojów n1 i uzwojenie wtórne o liczbie zwojów n2. Prąd zmienny płynąc w uzwojeniu pierwotnym skutkuje stworzenie w rdzeniu zmiennego strumienia indukcji magnetycznej, który indukuje w uzwojeniu wtórnym zmienną siłę elektromotoryczną. Relacja liczby zwojów nazywa się przekładnią t. Odmianą t., jest autotransformator, gdzie uzwojenia wtórne i pierwotne stanowią jedną całość i nie są od siebie elektrycznie odizolowane. Mimo pewnych strat energii występujących w transformatorach, są one urządzeniami bardzo sprawnymi. Ich sprawność, zdefiniowana stosunkiem mocy pobieranej z uzwojenia wtórnego do mocy doprowadzonej do uzwojenia pierwotnego jest rzędu 90%. Łatwość zmiany napięcia dzięki t. zadecydowała o powszechnym stosowaniu prądu zmiennego w energetyce

Czym jest TRANSFORMATOR znaczenie w Słownik fizyka T .