Słownik TERMOMETR co to znaczy? Słownik ciał. Pomiar musi być realizowany w uwarunkowaniach.

Czy przydatne?

Co to jest Termometr

Definicja z ang. THERMOMETER, z niem. Thermometer.

Co to znaczy: przyrząd wykorzystywany do pomiaru temp. ciał. Pomiar musi być realizowany w uwarunkowaniach równowagi termodynamicznej, przez zapewnienie dobrego kontaktu termicznego przyrządu z ciałem badanym. Do skalowania t. wykorzystuje się punkty termometryczne. Do pomiaru wykorzystuje się między innymi: - TERMOMETR GAZOWY - przyrząd wykorzystywany do pomiaru temp. wewnątrz termostatu. T.g. jest użytkowany do skalowania innych rodzajów termometrów. Przy V = const., z równania gazu doskonałego (przemiana izochoryczna): gdzie ρ - gęstość cieczy w rurce. Pomiar ciśnienia gazu pozwala zatem na pomiar temp.. - TERMOMETRY CIECZOWE - wykorzystują rozszerzalność objętościową cieczy. Wzrost objętości cieczy jest proporcjonalny do przyrostu temp.: ΔV = αVoΔT Do pomiaru używa się rtęci (od -35°C do +600°C), barwionego alkoholu (od -100°C do +70°C). Do niższych temperatur używa się innych cieczy, na przykład pentanu (do -200°C). - TERMOMETR LEKARSKI - odmiana t. cieczowego. Mierzy temperaturę w dziedzinie 35 - 42°C z dokładnością do 0,1°C. Przewężenie pomiędzy zbiornikiem a kapilarą skutkuje, iż słupek cieczy przy oziębianiu przerywa się i można odczytać max. temperaturę. - TERMOMETR OPOROWY - przyrząd mierzący temperaturę przez pomiar oporu cienkiego drutu metalowego (na przykład platynowego) albo półprzewodnika ( termistor). - TERMOMETR BIMETALICZNY. - Dwa złączone paski metali o różnych współczynnikach liniowej rozszerzalności termicznej ( rozszerzalność cieplna) przy podwyższaniu temp. odkształcają się. W t.b. stosuje się bimetal w kształcie spirali, ze wskazówką na końcu. Bimetal jest stosowany w regulatorach temp., na przykład w żelazkach. - TERMOPARA. - Do pomiaru temp. wykorzystuje się zjawiska termoelektryczne. W tym celu łączymy dwa (parę) różne metale w sposób podany na rysunku. Złącza umieszcza się w miejscach o temperaturach T1 i T2. Jeśli T1 ≠ T2, to na zaciskach termopary pojawia się siła elektromotoryczna , którą mierzymy dzięki miliwoltomierza. E = αΔT α - umiejętność termoelektryczna [mV/K]. Zazwyczaj jedno złącze umieszcza się w zbiorniku o temp. 0°C = = 273,15 K (topniejący lód). Do pomiarów temperatur wysokich (t > 600°C) używa się pirometrów

Czym jest TERMOMETR znaczenie w Słownik fizyka T .