Słownik REKOMBINACJA co to znaczy? Słownik zobacz PÓŁPRZEWODNIK. Definicja Rekombinacja znaczenie.

Czy przydatne?

Co to jest Rekombinacja

Definicja z ang. recombination, z niem. Rekombination.

Co to znaczy REKOMBINACJA: zobacz PÓŁPRZEWODNIK
Definicja RUCH POSTĘPOWY:
Co to jest materialne bryły sztywnej przebywają w równych odstępach czasu równe drogi. Innymi słowami, liniowe prędkości chwilowe wszystkich punktów materialnych bryły są w danej chwili jednakowe. Pkt rekombinacja co znaczy.
Definicja ROZPRASZANIE ŚWIATŁA.:
Co to jest substancję bazuje na zmianie kierunku rozchodzenia się światła i pozornym świeceniu ośrodka, gdzie światło jest rozpraszane. Pozorne świecenie jest wywołane wymuszonymi drganiami elektronów w atomach rekombinacja krzyżówka.
Definicja RÓWNOWAGA:
Co to jest fizycznego, gdzie na ten układ nie działają zewnętrzne siły i zewnętrzne momenty sił. Innymi słowami, suma wszystkich sił zewnętrznych przyłożonych do bryły jest równa zeru i suma wszystkich rekombinacja co to jest.
Definicja RUTHERFORD ERNEST:
Co to jest Nelson) - fizyk brytyjski (30 VIII 1871 Nelson - 19 X 1937 Cambridge). Studiował fizykę w Nowej Zelandii. Od 1898 był profesorem w Montrealu w Kanadzie. W 1907 przeniósł się do Ogromnej Brytanii rekombinacja słownik.
Definicja REZONANS AKUSTYCZNY:
Co to jest gwałtownego wzrostu amplitudy drgań żadnych oscylatorów (strun, membran, słupów gazu), jeżeli częstotliwość fal akustycznych, które je powodują, zbliża się do częstotliwości rezonansowych tych rekombinacja czym jest.

Czym jest REKOMBINACJA znaczenie w Słownik fizyka R .