Słownik Zaliczka co to jest? Definicja przedwstępnej mające na celu zabezpieczyć interesy obu stron.

Czy przydatne?

Definicja Zaliczka

Co to znaczy ZALICZKA: Zaliczka – to jest zastrzeżenie użytkowane w umowie przedwstępnej mające na celu zabezpieczyć interesy obu stron umowy przedwstępnej. W przypadku odstąpienia od umowy poprzez kupującego traci ona zaliczkę. Jeżeli umowa przedwstępna zostanie rozwiązana z winy sprzedającego to ten zwyczajnie także zwraca otrzymane świadczenie dla kontrahenta

Definicja Związek Banków Polskich:
Co to jest Patrz hasło: ZBP zaliczka co znaczy.
Definicja Zmienna Spłata:
Co to jest Zmienna spłata - rodzaj spłaty, gdzie odpowiednio z umową pożyczka jest spłacana wg określonego z góry zmiennego schematu zaliczka krzyżówka.
Definicja Zmienna Stopa Procentowa:
Co to jest Zmienna stopa procentowa - oprocentowanie kredytu, które może zmienić się w okresie - suma stopy referencyjnej( na przykład zmieniających się WIBOR czy LIBOR) i marży banku zaliczka co to jest.
Definicja Zastaw:
Co to jest Zastaw - ruchomość (rzecz, element) przekazana wierzycielowi (bankowi) jako dodatkowa gwarancja albo zabezpieczenie zwrotu długu zaliczka słownik.
Definicja Zastaw Rejestrowy:
Co to jest rodzaj zastawu, który jest zgłaszany do rejestru prowadzonego poprzez sądy rejestrowe (jest prowadzona szczególna ewidencja). Dodatkowo właściciel zastawianego przedmiotu może nim dysponować zaliczka czym jest.

Czym jest Zaliczka znaczenie w Słownik Z .