Słownik Kurs forward co to jest? Definicja akcje, kurs waluty, ceny miedzi) w przyszłości. To jest.

Czy przydatne?

Definicja Forward Kurs

Co to znaczy Kurs forward: Kurs forward – to jest kurs określający cenę danego aktywa (akcje, kurs waluty, ceny miedzi) w przyszłości. To jest pewnego rodzaju zakładu, jaki podejmują gracze rynkowi w odniesieniu kształtowania się kursów aktywów finansowych w okresach przyszłych (na przykład za 3 miesiące, 1 rok). Oczywiście rozliczenia kursów forward nie są przeprowadzane intuicyjnie a opierając się na wzór matematycznych i danych z rynków finansowych. Na przykład kurs forward dla walut oblicza się z uwzględnieniem obecnego poziomu kursu zamiany (na przykład USD/zł) i poziomów stóp procentowych dla danych walut

Czym jest Forward Kurs znaczenie w Słownik K .