Słownik Termin płatności co to jest? Definicja pomiędzy dniem stworzenia a dniem wymagalności.

Czy przydatne?

Definicja Płatności Termin

Co to znaczy TERMIN PŁATNOŚCI: Termin płatności - dzień spłaty zobowiązania lub moment pomiędzy dniem stworzenia a dniem wymagalności wierzytelności

Definicja Trasant:
Co to jest Trasant - wystawca weksla, składający na wekslu swój podpis. Odpowiada solidarnie z innymi podpisanymi na wekslu za jego wykupienie. Dłużnik wekslowy, któremu wystawca poleca zapłacić sumę wekslową termin płatności co znaczy.
Definicja Tajemnica Bankowa:
Co to jest Tajemnica bankowa - wymóg banku do utrzymania w tajemnicy danych dotyczących klientów termin płatności krzyżówka.
Definicja Trasat:
Co to jest Trasat - osoba, której trasant poleca zapłacenie sumy wekslowej. Trasat jest dłużnikiem trasanta, który jego wierzytelność przekazuje wskazanej poprzez niego w wekslu osobie termin płatności co to jest.
Definicja TDR - Wskaźnik TDR:
Co to jest Parametr TDR termin płatności słownik.
Definicja Transza:
Co to jest stawki udzielonego poprzez bank kredytu wypłacana po spełnieniu ustalonych warunków. Kredyt może być wypłacany w jednej transzy albo w kilku w zależność od charakteru inwestycji. W transzach termin płatności czym jest.

Czym jest Płatności Termin znaczenie w Słownik T .