Słownik Poręczenie kredytu co to jest? Definicja poręczyciel zobowiązuje się spełnić świadczenie na.

Czy przydatne?

Definicja Kredytu Poręczenie

Co to znaczy Poręczenie kredytu: Poręcznie kredytu – to jest wg prawa cywilnego umowa, gdzie poręczyciel zobowiązuje się spełnić świadczenie na rzecz wierzyciela (banku) w razie nie wykonania zobowiązania poprzez kredytobiorcę (dłużnika). Banki stosują poręczenie przy kredytach hipotecznych bardzo rzadko. Decydują się na taki obowiązek w sytuacjach , kiedy mają zastrzeżenia co do stabilności dochodu kredytobiorcy (na przykład

Czym jest Kredytu Poręczenie znaczenie w Słownik P .