Co robi VDIR użycie. Konsola Directory entries are sorted alphabetically unless overridden by an.

Czy przydatne?

Polecenie vdir

Wykonanie, użycie: Verbosely list directory contents. Equivalent to ls -lb. By default, list the current directory. Directory entries are sorted alphabetically unless overridden by an option. vdir takes the same options as ls

Opcje wykonania vdir w konsoli

Przykłady vdir działanie w Słownik polecenie V