Co robi SYSLOGD użycie. Konsola System administration command. See sysklogd uruchomić.

Czy przydatne?

Polecenie syslogd

Wykonanie, użycie: System administration command. See sysklogd

Opcje wykonania syslogd w konsoli

Przykłady syslogd działanie w Słownik polecenie S