Co robi SLEEP użycie. Konsola minutes), h (hours), or d (days). The default for units is seconds.

Czy przydatne?

Polecenie sleep

Wykonanie, użycie: Wait a specified amount of time before executing another command. units may be s (seconds), m (minutes), h (hours), or d (days). The default for units is seconds

Opcje wykonania sleep w konsoli

--help

Print usage information and exit.

--version

Print version information and exit.

Przykłady sleep działanie w Słownik polecenie S