Co robi SED użycie. Konsola Stream editor. Edit one or more files without user interaction. See.

Czy przydatne?

Polecenie sed

Wykonanie, użycie: Stream editor. Edit one or more files without user interaction. See Chapter 1 for more information

Opcje wykonania sed w konsoli

Przykłady sed działanie w Słownik polecenie S