Co robi READLINK użycie. Konsola points uruchomić.

Czy przydatne?

Polecenie readlink

Wykonanie, użycie: Print the contents of the symbolic link file--that is, the name of the file to which the link points

Opcje wykonania readlink w konsoli

-f, --canonicalize

Canonicalize by recursively following symbolic links.

--help

Print usage information and exit.

-n, --no-newline

Do not output a trailing newline.

-q, --quiet, -s, --silent

Suppress most error messages.

-v, --verbose

Print all error messages.

--version

Print version information and exit.

Przykłady readlink działanie w Słownik polecenie R