Co robi MTOOLSTEST użycie. Konsola Display the configuration for mtools . See mtools for more.

Czy przydatne?

Polecenie mtoolstest

Wykonanie, użycie: Display the configuration for mtools. See mtools for more information

Opcje wykonania mtoolstest w konsoli

Przykłady mtoolstest działanie w Słownik polecenie M