Co robi LESSKEY użycie. Konsola ~/.lesskey and the output file to ~/.less unless you specify.

Czy przydatne?

Polecenie lesskey

Wykonanie, użycie: Configure keybindings for the less command using a configuration file. The input file defaults to ~/.lesskey and the output file to ~/.less unless you specify otherwise

Opcje wykonania lesskey w konsoli

Przykłady lesskey działanie w Słownik polecenie L