Co robi INIT użycie. Konsola grub uruchomić.

Czy przydatne?

Polecenie init

Wykonanie, użycie: System administration command. Initialize system. Usually run from the boot loader—e.g., lilo or grub

Opcje wykonania init w konsoli

Przykłady init działanie w Słownik polecenie I