Co robi INETD użycie. Konsola TCP/IP command. The Internet services daemon . See xinetd uruchomić.

Czy przydatne?

Polecenie inetd

Wykonanie, użycie: TCP/IP command. The Internet services daemon. See xinetd

Opcje wykonania inetd w konsoli

Przykłady inetd działanie w Słownik polecenie I