Co robi ICONV użycie. Konsola results to standard output uruchomić.

Czy przydatne?

Polecenie iconv

Wykonanie, użycie: Convert the contents of one or more files from one character encoding to another and write the results to standard output

Opcje wykonania iconv w konsoli

-c

Omit invalid output characters.

-f code1, --from-code=code1

Convert input characters from the code1 encoding.

-?, --help

Print help message and exit.

-l, --list

Print a list of valid encodings to standard output.

-o file, --output=file

Write the converted output to file instead of standard output.

-s, --silent

Operate silently; don't print warning messages.

-t code2, --to-code=code2

Convert input characters to the code2 encoding.

--usage

Print a brief usage message showing only the command syntax and then exit.

-V, --version

Print version information and exit.

--verbose

Operate verbosely; print progress messages.

Przykłady iconv działanie w Słownik polecenie I