Co robi GETKEYCODES użycie. Konsola Print the kernel's scancode-to-keycode mapping table.

Czy przydatne?

Polecenie getkeycodes

Wykonanie, użycie: Print the kernel's scancode-to-keycode mapping table

Opcje wykonania getkeycodes w konsoli

Przykłady getkeycodes działanie w Słownik polecenie G