Co robi BIFF użycie. Konsola works only if your system is running the comsat(8) server. The command.

Czy przydatne?

Polecenie biff

Wykonanie, użycie: Notify user of mail arrival and sender's name. biff operates asynchronously. Mail notification works only if your system is running the comsat(8) server. The command biff y enables notification, and the command biff n disables notification. With no arguments, biff reports biff's current status

Opcje wykonania biff w konsoli

Przykłady biff działanie w Słownik polecenie B