Co robi BANNER użycie. Konsola input line from standard input. By default, the results go to.

Czy przydatne?

Polecenie banner

Wykonanie, użycie: Print characters as a poster. If no characters are supplied, banner prompts for them and reads an input line from standard input. By default, the results go to standard output, but they are intended to be sent to a printer

Opcje wykonania banner w konsoli

Przykłady banner działanie w Słownik polecenie B