Co robi ATRM użycie. Konsola Delete jobs that have been queued for future execution. Same as at -d.

Czy przydatne?

Polecenie atrm

Wykonanie, użycie: Delete jobs that have been queued for future execution. Same as at -d

Opcje wykonania atrm w konsoli

-q queue

Remove job from the specified queue.

-V

Print the version number and then exit.

Przykłady atrm działanie w Słownik polecenie A