Co robi ARECORD użycie. Konsola Records sound using ALSA. Accepts the same arguments and options as.

Czy przydatne?

Polecenie arecord

Wykonanie, użycie: Records sound using ALSA. Accepts the same arguments and options as aplay.

Opcje wykonania arecord w konsoli

Przykłady arecord działanie w Słownik polecenie A