Co robi ARCH użycie. Konsola Print machine architecture type to standard output. Equivalent to.

Czy przydatne?

Polecenie arch

Wykonanie, użycie: Print machine architecture type to standard output. Equivalent to uname -m

Opcje wykonania arch w konsoli

Przykłady arch działanie w Słownik polecenie A