Co robi APT użycie. Konsola system for software distribution and installation. For detailed.

Czy przydatne?

Polecenie apt

Wykonanie, użycie: The Advanced Package Tool, the Debian package management system. A freely available packaging system for software distribution and installation. For detailed information on apt and its commands, see Chapter 5

Opcje wykonania apt w konsoli

Przykłady apt działanie w Słownik polecenie A