Co robi APROPOS użycie. Konsola display the result on the standard output. Like whatis , except.

Czy przydatne?

Polecenie apropos

Wykonanie, użycie: Search the short manual page descriptions in the whatis database for occurrences of each string and display the result on the standard output. Like whatis, except that it searches for strings instead of words. Equivalent to man -k

Opcje wykonania apropos w konsoli

Przykłady apropos działanie w Słownik polecenie A