Słownik Urząd Certyfikacji (CA - Certificate Authority) definicja. Czym jest odpowiedzialna za.

Czy przydatne?

Definicja Urząd Certyfikacji (CA - Certificate Authority)

Co to znaczy URZĄD CERTYFIKACJI (CA - CERTIFICATE AUTHORITY): Urząd Certyfikacji (CA - Certificate Authority) - jednostka odpowiedzialna za ustanowienie formuły do uwierzytelniania kluczy publicznych, należących do użytkowników albo innych CA. Działalność CA może obejmować wiązanie kluczy publicznych z wieloma nazwami przez podpisane certyfikaty, kierowanie numerami seryjnymi certyfikatów i odwoływanie certyfikatów

Definicja UTM (Unified Threat Management):
Co to jest Management) - to jest urządzenie zapewniające pełną ochronę sieci na styku sieci lokalnej z Internetem. Zawiera wszystkie przedmioty konieczne do skutecznej ochrony: firewall korporacyjny, mechanizm urząd certyfikacji (ca - certificate authority) co znaczy.
Definicja UDP (User Datagram Protocol):
Co to jest Protocol) - część protokołu TCP/IP, używana do kontroli komunikatów i transmisji danych w sytuacjach, gdy nie jest wymagane potwierdzenie dostarczenia pakietów. W takim przypadku przesyłanie urząd certyfikacji (ca - certificate authority) krzyżówka.
Definicja UPS (Uninterruptible Power Supply):
Co to jest UPS (Uninterruptible Power Supply) - urządzenie którego zadaniem jest nieprzerwane dostarczanie energii do urządzeń elektrycznych albo elektronicznych urząd certyfikacji (ca - certificate authority) co to jest.
Definicja UVP (Under Voltage Protection):
Co to jest Protection) - zabezpiecza przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych. Jest spotykane znacząco rzadziej niż OVP, gdyż zbyt niskie napięcie nie uszkadza zasilanych podzespołów, może jednak urząd certyfikacji (ca - certificate authority) słownik.
Definicja URL (Uniform Resource Locator):
Co to jest URL (Uniform Resource Locator) - w wolnym tłumaczeniu uniwersalny identyfikator zasobów. To jest specyfikacja protokołu, formatu, autoryzacji (rzadko używane) i lokalizacji danych w sieci Internet urząd certyfikacji (ca - certificate authority) czym jest.

Czym jest Urząd Certyfikacji (CA znaczenie w Słownik informatyka U .