Słownik TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) definicja. Czym jest para.

Czy przydatne?

Definicja TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Co to znaczy TCP/IP (TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL/INTERNET PROTOCOL): TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) - para protokołów, które wspólnie z własnym zestawem narzędzi stanowią podstawę sieci Internet. Rozwiązanie to zostało po raz pierwszy przygotowane na potrzeby mechanizmów łączonych ze sobą w sieci ARPANET

Czym jest TCP/IP (Transmission Control znaczenie w Słownik informatyka T .