Słownik SQL (Structured Query Language) definicja. Czym jest zapytaniach wykorzystywany do.

Czy przydatne?

Definicja SQL (Structured Query Language)

Co to znaczy SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE): SQL (Structured Query Language) - język oparty na zapytaniach wykorzystywany do wyszukiwania informacji w bazach danych. Jego pierwowzór SEQUEL (structured English query language) został zaprojektowany poprzez IBM w 1974 roku. Pierwsza zaś wersja SQL została komercyjnie zastosowana poprzez Oracle Corporation w 1979 roku. Historycznie SQL był ulubionym językiem programowania baz danych na superkomputerach i komputerach typu mainframe. Jednak z biegiem czasu został także zaadoptowany do użytku w tańszych komputerach z racji, że współpracuje z rozproszonymi bazami danych. Standard SQL był kilkakrotnie uaktualniany i cały czas dochodzi do niego sporo rozszerzeń

Czym jest SQL (Structured Query znaczenie w Słownik informatyka S .