Słownik Certyfikat (certificate) definicja. Czym jest uwierzytelniania i bezpiecznego wymieniania.

Czy przydatne?

Definicja Certificate Certyfikat

Co to znaczy CERTYFIKAT (CERTIFICATE): Certyfikat (certificate) - zestaw danych do uwierzytelniania i bezpiecznego wymieniania danych w sieciach niezabezpieczonych jak na przykład Internet. Certyfikat bezpiecznie łączy klucz publiczny z jednostką przechowującą odpowiadający klucz prywatny. Certyfikaty są podpisywane cyfrowo poprzez wydające je urzędy certyfikacji (CA) i mogą być wydawane dla użytkowników, komputerów albo usług. Najszerzej akceptowanym formatem certyfikatu jest zdefiniowany poprzez międzynarodowe standardy ITU-T X.509

Czym jest Certyfikat (certificate znaczenie w Słownik informatyka C .