Słownik AVR (Automatic Voltage Regulation) definicja. Czym jest Klasyfikacja Napięcia.

Czy przydatne?

Definicja AVR (Automatic Voltage Regulation)

Co to znaczy AVR (AUTOMATIC VOLTAGE REGULATION): AVR (Automatic Voltage Regulation - Automatyczna Klasyfikacja Napięcia) - przewarzająca część zasilaczy typu line-interactive jest zaopatrzonych w układ AVR. Układ ten sprawdza wejściowe napięcie sieciowe czy mieści się w założonych granicach. W razie wykrycia przekroczenia bądź obniżenia napięcia sieciowego dzięki autotransformatora następuje korekta napięcia wyjściowego. Przy tej operacji nie jest pobierana energia z akumulatora. W znaczny sposób wydłuża to żywotność akumulatora w razie pracy zasilacza w sieci o częstych wahaniach napięcia

Czym jest AVR (Automatic Voltage znaczenie w Słownik informatyka A .