Słownik AVR (Automatic Voltage Regulation) definicja. Czym jest Klasyfikacja Napięcia.

Czy przydatne?

Definicja AVR (Automatic Voltage Regulation)

Co to znaczy AVR (AUTOMATIC VOLTAGE REGULATION): AVR (Automatic Voltage Regulation - Automatyczna Klasyfikacja Napięcia) - przewarzająca część zasilaczy typu line-interactive jest zaopatrzonych w układ AVR. Układ ten sprawdza wejściowe napięcie sieciowe czy mieści się w założonych granicach. W razie wykrycia przekroczenia bądź obniżenia napięcia sieciowego dzięki autotransformatora następuje korekta napięcia wyjściowego. Przy tej operacji nie jest pobierana energia z akumulatora. W znaczny sposób wydłuża to żywotność akumulatora w razie pracy zasilacza w sieci o częstych wahaniach napięcia

Definicja AP (Access Point):
Co to jest AP (Access Point) - urządzenie zapewniające klientom sieciowym bezprzewodowy dostęp do zasobów sieci z wykorzystaniem jako medium transmisyjnego fal radiowych avr (automatic voltage regulation) co znaczy.
Definicja ATM ( Asynchronous Transfer Mode):
Co to jest Transfer Mode) - szerokopasmowa technologia komunikacyjna, zapewnia przesyłanie danych interakcyjnych, plików, sygnału wizyjnego a również możliwa jest transmisja głosu. To jest standard, który avr (automatic voltage regulation) krzyżówka.
Definicja AGP (Accelerated Graphics Port):
Co to jest Graphics Port) - rodzaj portu komunikacyjnego przygotowany poprzez firmę Intel. AGP powstał na bazie szyny PCI, a jego użytek to szybkie przesyłanie danych w grafice 3D. AGP wprowadził rozwiązanie avr (automatic voltage regulation) co to jest.
Definicja Autorouting:
Co to jest funkcja występująca w oprogramowaniu nawigacyjnym korzystającym z danych GPS. Dzięki niej można w odbiorniku wyznaczy trasę łącząca pkt. startu i docelowy. Trasa zostaje wyznaczona automatycznie w avr (automatic voltage regulation) słownik.
Definicja AHCI (Advanced Host Controller Interface):
Co to jest Controller Interface) - specyfikacja określająca procedurę programowania kontrolerów Serial ATA. Jak na razie przewarzająca część kontrolerów wbudowanych w płytę kluczową obsługuję 3 tryby: - PATA avr (automatic voltage regulation) czym jest.

Czym jest AVR (Automatic Voltage znaczenie w Słownik informatyka A .