Słownik ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) definicja. Czym jest technologia modemowa, która.

Czy przydatne?

Definicja ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

Co to znaczy ADSL (ASYMMETRIC DIGITAL SUBSCRIBER LINE): ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) - najnowsza technologia modemowa, która przekształca istniejącą linię telefoniczną komutowaną w ścieżki dostępowe dla multimediów i szybkiego przesyłania danych. Linia ADSL jest rozpoznawana jako protokół transmisji warstwy fizycznej dla nośników korzystających z nieekranowanej pary kabli (skrętki). Transfer danych jest niesymetryczny jak na razie download to więcej niż 8 Mb/s a upload do 1 Mb/s

Czym jest ADSL (Asymmetric Digital znaczenie w Słownik informatyka A .