Słownik ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) definicja. Czym jest technologia modemowa, która.

Czy przydatne?

Definicja ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

Co to znaczy ADSL (ASYMMETRIC DIGITAL SUBSCRIBER LINE): ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) - najnowsza technologia modemowa, która przekształca istniejącą linię telefoniczną komutowaną w ścieżki dostępowe dla multimediów i szybkiego przesyłania danych. Linia ADSL jest rozpoznawana jako protokół transmisji warstwy fizycznej dla nośników korzystających z nieekranowanej pary kabli (skrętki). Transfer danych jest niesymetryczny jak na razie download to więcej niż 8 Mb/s a upload do 1 Mb/s

Definicja ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network):
Co to jest Research Projects Agency Network) - pionierska sieć dalekiego zasięgu (WAN), była stworzona by ułatwić wymianę informacji między uniwersytetami i innymi organizacjami badawczymi. ARPANET zaczęła adsl (asymmetric digital subscriber line) co to jest.
Definicja AVR (Automatic Voltage Regulation):
Co to jest Voltage Regulation - Automatyczna Klasyfikacja Napięcia) - przewarzająca część zasilaczy typu line-interactive jest zaopatrzonych w układ AVR. Układ ten sprawdza wejściowe napięcie sieciowe czy adsl (asymmetric digital subscriber line) definicja.
Definicja AP (Access Point):
Co to jest AP (Access Point) - urządzenie zapewniające klientom sieciowym bezprzewodowy dostęp do zasobów sieci z wykorzystaniem jako medium transmisyjnego fal radiowych adsl (asymmetric digital subscriber line) co znaczy.
Definicja ANSI (American National Standards Institute):
Co to jest National Standards Institute) - organizacja zrzeszająca przedstawicieli amerykańskiego przemysłu i biznesu. Stworzona w celu rozwoju standardów komunikacji i handlu. ANSI jest amerykańskim adsl (asymmetric digital subscriber line) słownik.
Definicja ATM ( Asynchronous Transfer Mode):
Co to jest Transfer Mode) - szerokopasmowa technologia komunikacyjna, zapewnia przesyłanie danych interakcyjnych, plików, sygnału wizyjnego a również możliwa jest transmisja głosu. To jest standard, który adsl (asymmetric digital subscriber line) znaczenie.

Czym jest ADSL (Asymmetric Digital znaczenie w Słownik informatyka A .