Słownik zajmowanie dwufazowe co to jest? Do czego służy transakcji, polegajaca na rozdzieleniu faz.

Czy przydatne?

Co to jest zajmowanie dwufazowe

Co to jest ZAJMOWANIE DWUFAZOWE: strategia przydzielania zasobów potrzebnych do wykonania transakcji, polegajaca na rozdzieleniu faz ich zajmowania (odmiennie: blokowania, rezerwowania) i zwalniania. S c i s l e z a j m o w a n i e d w u f a z o w e (strict two-phase locking) bazuje na niedopuszczaniu do zwalniania zajetych zasobów do chwili zatwierdzenia (albo zaniechania) transakcji. Zobacz tez etap wzrostu, etap malenia, protokól zajmowania dwufazowego

Czym jest Dwufazowe Zajmowanie znaczenie w Słownik programisty Z .