Słownik system pozycyjny co to jest? Do czego służy polegajacy na uzywani Ä cyfr c1, c2,..., cn z.

Czy przydatne?

Co to jest system pozycyjny

Co to jest SYSTEM POZYCYJNY: sposób zapisywania liczb znany od wczesnego sredniowiecza, polegajacy na uzywani Ä cyfr c1, c2,..., cn z niewielkiego zbioru, które, zapisywane w okolicy siebie w formie l = cp-1cp-2...c0 c-1c-2... c-q, interpretuje się jako sume iloczynów liczb reprezentowanych poprzez poszczególne cyfry i poteg liczby naturalnej n, nazywanej p o d s t a w a s y s t e m u, o wykladnikach równych numerowi pozycji cyfry w ciagu: Prócz, powszechnego z naturalnych przyczyn, d z i e s i e t n e g o s.p. sposród róznych mozliwych podstaw mechanizmów odnosząc się do komputerów sa uzyteczne podstawy 2, 8, 16 i odpowiadajace im s.p.: dwójkowy, ósemkowy i szesnastkowy. Z a p i s d w ó j k o w y, na przykład 1001 = 1 23 + 0 22 + 0 21 + 1 20 = 9, jest naturalny w komputerach ze wzgledu na latwosc uzyskiwania dwóch róznych stanów fizycznych reprezentujacych cyfry 0 i 1 s y s t e m u d w ó j k o- w e g o, i jest baza dla kilk Ä kodów dwójkowych. Z a p i s ó s e m k o w y latwo zamienia się na dwójkowy (i odwrotnie): wystarczy zamieniac cyfry ósemkowe na trzy cyfry dwójkowe albo odwrotnie, na przykład: 067 = 110 111, 101 000 011 = 0503 (nieznaczace poczatkowe zero konwencjonalnie znaczy liczbe ósemkowa); dlatego s y s t e m ó s e m k o w y o cyfrach 0...7 tez jest przydatny w informatyce. Z podobnych przyczyn, i ze wzgledu na duza zwartosc, jest uzyteczny s y s- t e m s z e s n a s t k o w y, w którego zapisie uzywa się dodatkowych "cyfr" o wartosciach 10, 11, ..., 15, oznaczanych literami A, B, ..., F. Umownie liczbe szesnastkowa konczy się litera H, na przykład 13H = 1 161 + 3 160 = 19. W jezyk Ä C i pochodnych liczby szesnastkowe znaczy się przedrostkiem 0X, na przykład 0X115C = 4444. Zobacz tez algorytm

Czym jest Pozycyjny System znaczenie w Słownik programisty S .