Słownik system czasu rzeczywistego co to jest? Do czego służy się w z góry przewidzianych limitach.

Czy przydatne?

Co to jest system czasu rzeczywistego

Co to jest SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO: mechanizm komputerowy, gdzie obslugiwanie zdarzen dokonuje się w z góry przewidzianych limitach czasu. W s.c.r. wystepuje pewna liczb Ä czujników Ä aktywatorów. Czujniki moga wytwarza Ä czynniki okresowe, nieokresowe albo sporadyczne. R o z p r o- s z o n y s y s t e m c z a s u r z e c z y- w i s t e g o (distributed real-time mechanizm) ma ponadto wiel Ä procesorów (mikrokontrolerów) zwiazanych z poszczególnymi zestawami czujników i aktywatorów. Rozróznia si Ä mechanizmy pobudzane zdarzeniami ora Ä mechanizmy pobudzane czasem. W l a g o d n y m s y s t e m i e c z a s u r z e c z y w i s- t e g o (soft real-time mechanizm) dopuszcza się okazjonalnie przekraczanie limitów czasu. R y g o r y s t y c z n y s y s t e m c z a s u r z e c z y w i s t e g o (hard real- -time mechanizm) to taki, gdzie nie moze nastapic ani jedno przekroczenie limitu czasu, w przeciwnym razie moze nastapic katastrofa na miare Czernobyla. Mechanizmy czasu rzeczywistego steruja robotami przemyslowymi, dogladaja (bogatych) pacjentów w szpitalach (elektroniczna proteza nogi ma tylko jedna wade - kosztuje 80 tys. zl), znajduja wykorzystanie w motoryzacji i w sporcie (na przykład mikroprocesorowe wiazania nart), w lotnictwie, w sterowaniu ruchem, na gieldach i w uzbrojeniu. W s.c.r. wyklucza się uzyci Ä pamieci wirtualnej. Zobacz tez termin nieprzekraczalny, czas faktyczny, mechanizm z podzialem czasu, komputery a niepelnosprawni

Czym jest Rzeczywistego Czasu System znaczenie w Słownik programisty S .