Słownik spójnosc pamieci co to jest? Do czego służy róznych, niezaleznie uaktualnianych pamieciac Ä.

Czy przydatne?

Co to jest spójnosc pamieci

Co to jest SPÓJNOSC PAMIECI: problem zgodnosc Ä kopii informacji przechowywanych w róznych, niezaleznie uaktualnianych pamieciac Ä mechanizmu rozproszonego. S.p. jest latwo osiagalna tylko Ä systemie scentralizowanym (nawet w ni Ä rejestry moga czasowo zawierac inne wartosci ni Ä komórki pamieci operacyjnej), rozwaza się zatem i implementuje sporo róznych m o d e l i s p ó j n o s- c i rozumianych, jako kontrakty miedz Ä oprogramowaniem a pamiecia, w mysl których pamiec zapewnia prawidłowe dzialanie dopóty, dopóki w oprogramowaniu przestrzega się okreslonych regul. Modele spójnosci pamieci wyrazaja kompromisy miedzy oczekiwaniami programistów a mozliwosciami realizacji s.p. Najmocniejszy rodzaj spójnosci, s p ó j- n o s c s c i s l a (strict consistency), wyraza się postulatem: "kazde czytanie komórki x pamieci zwraca wartosc zapamietana w x poprzez ostatnio wykonana operacje pisania" i jest bardzo trudny do osiagniecia. Inne modele spójnosci, jak s. sekwencyjna, przyczynowa albo slaba, sa mniej restrykcyjne z punktu widzenia implementacji, wymagaja z kolei wiekszej ostroznosci Ä programowaniu wspólbieznym. Zobacz tez DSM

Czym jest Pamieci Spójnosc znaczenie w Słownik programisty S .