Słownik slownik danych co to jest? Do czego służy danych opisujacych inne dane, i magazyn.

Czy przydatne?

Co to jest slownik danych

Co to jest SLOWNIK DANYCH: sposób zapisywania m e t a d a n y c h (metadata), jest to danych opisujacych inne dane, i magazyn metadanych. W s.d. przechowuje się między innymi opis Ä stosunku i perspektyw, deklaracj Ä kluczy glównych, grup uzytkowników i uprawnien, wiadomości Ä indeksach, plikach i ich strukturach i gronach; centralny elemen Ä SZBD

Czym jest Danych Slownik znaczenie w Słownik programisty S .