Słownik sekcja krytyczna co to jest? Do czego służy niepodzielnosci, jest to jednoetapowo, bez.

Czy przydatne?

Co to jest sekcja krytyczna

Co to jest SEKCJA KRYTYCZNA: fragment kodu, który powinien byc wykonany z zachowaniem niepodzielnosci, jest to jednoetapowo, bez przerwan. Brak ochrony wykonywania s.k. moze powodowac nieokreslone konsekwencje w dzialaniu oprogramowania. Obsluge s.k. organizuje się w procesach na przykład za pomoca semaforów, które natomiast sa wspomagane sprzetowo, na przykład poprzez wylaczanie przerwan na czas wykonywania s.k. lub za pomoca szczególnych, niepodzielnie realizowanych rozkazów: z a- m i e n (swap) albo t e s t u j i u s t a w (test-and-set). Pierwszy z nich zamienia zawartosc dwóch komórek pamieci, drugi bada stan komórki i okresla jej nowa wartosc. Zobacz tez synchronizacja

Czym jest Krytyczna Sekcja znaczenie w Słownik programisty S .