Słownik segmentacja co to jest? Do czego służy Sprzet komputerowy realizujacy s. tworzy w pamieci.

Czy przydatne?

Co to jest segmentacja

Co to jest SEGMENTACJA: metoda adresowania pamieci podzielonej na fizyczne segmenty. Sprzet komputerowy realizujacy s. tworzy w pamieci operacyjnej tablice segmentów adresowana za posrednictwem rejestru bazowego tablicy segmentów. Adres komórki jest obliczany jako suma adresu bazowego segmentu i adresu wzglednego komórki w segmencie. S. moze sluzyc jako podstawa do organizacji pamieci wirtualnej; stosuje się wówczas algorytm s e g m e n t a c j i n a z a d a- n i e (demand segmentation), analogiczny do stronicowania na zadanie. Specjalnym przypadkiem s. jest stronicowanie, gdzie segmenty maja jednakowa dlugosc. S. lepiej niz stronicowanie odpowiada modularnej naturze programów

Czym jest Segmentacja znaczenie w Słownik programisty S .