Słownik schemat blokowy co to jest? Do czego służy reprezentacja procedury albo programu.

Czy przydatne?

Co to jest schemat blokowy

Co to jest SCHEMAT BLOKOWY: 1. s i e c d z i a l a n (rys. nizej), a więc graficzna reprezentacja procedury albo programu sporzadzana w celach pogladowych albo jako przedstawienie algorytmu do zapisania w jezyku programowania. Upowszechnienie programowania strukturalnego wplynelo na spadek znaczenia s.b. Projektowanie obiektowe spowodowalo renesans s.b. w unowoczesnionej formie (na przykład obiektowa notacja OMT albo UML); 2. ogólny plan budowy ukladu elektronicznego sporzadzony za pomoca umownych symboli z zaznaczeniem polaczen i kierunków przeplywu informacji. Zobacz tez siec przeplywowa

Czym jest Blokowy Schemat znaczenie w Słownik programisty S .